Blogg

Vi trodde vi kunne gjøre dette selv

Vi trodde vi kunne gjøre dette selv

Formidling og utvikling av forskningsdialog er krevende. Likevel tenker mange, etter vår erfaring, at dette kan gjøres i en bisetning og at vi alle klarer å skrive bloggposter, lage en fin ppt eller poster. -Men kan andre gjøre det bedre, på kortere tid?

Uansett hvor du er i løpet, kan det lønne seg å sette ut deler eller hele kommunikasjonsarbeidet til fagfolk. Ikke minst fordi kommunikatøre vil ha en sunn distanse til innholdet og tenke nytt rundt hvordan man kan nå målgrupper eller skape effektiv fremstilling av deres arbeid.

Hos oss kan du kjøpe ulike kommunikasjonspakker, eller definere selv hva du har behov for. For eksempel:

  • Om du allerede har en blogg, kan du få hjelp til å utforme et gitt antall bloggposter som er optimalisert for effektiv lesbarhet, finnbarhet (SEO), og engasjement.
  • Om du ikke har plattformer å publisere på, kan vi utvikle en blogg for deg. Den kan være helt enkel eller mer kompleks. Men innenfor et stramt budsjett får du en plattform med innhold som kan spres ut i sosiale kanaler. Vi kan også utvikle innholdet for deg, og sørge for at det spres i relevante sosiale medier. Vi kan også dokumentere og rapportere på spredning, antall lesere og så videre.
  • Kanskje ditt prosjekt trenger grafiske elementer for å øke den kommunikative verdien? En logo eller andre grafiske elementer til bruk i brev, powerpoints, plakater, infographics etc.?
  • Kanskje trenger du et oppstarterkurs for dine medarmeidere innen sosiale medier, eller et skråblikk på hvordan deres synlighet og tilstedeværelse i sosiale medier fremstår for andre.
  • Kanskje ønsker du intervjuer, foto eller feltreportasje fra ditt prosjekt?

Ta kontakt med oss på hei@forskningsformidling.no eller 91323959

 

Ut med språket

Ut med språket

Universitetsforlaget, Norsk tidsskriftsforening, NFF, Språkrådet samlet en rekke kunnskapsaktører i Nasjonalbibiloteket for å sette forskningsformidling på programmet.

Dette var headlinerne:

  • Vitenskap i offentligheten | Kjell Lars Berge
  • Formidlingsarbeid som kunnskapsutvikling | Anders Johansen
  • Om kjernefysikk og rosablogging og sånn | Sunniva Rose
  • Make sense and be heard! Demystifying the writing process | Lynn Nygaard

Universitetsloven sier at forskere er forpliktet til å formidle – dette er en veldig viktig del av forskernes samfunnsansvar. Kunnskapen som produseres ved norske læresteder er betalt.

Paradoksalt legger tellekantsystemet kun opp til forskerpoeng ved publisering i Tidsskrifter som er dyre og utilgjengelige for allmennheten. Formidling som tar sikte på å berike den allmennheten gir forskerene kun en ekstra belastning, uten konkret gevinst. Resultatet er at svært få forskere har tid til å bry seg om direkte formidling til et bredere publikum. Instituttenes innsats for å motivere ser ut til å begrense seg til PR og fremføring til nytte i presentasjoner og den mindre sannsynlige nyhetssaken.

Å bygge opp under diskusjonen blant ledelse på universitetene om viktighet og forpliktelse til formidling er viktig. Vi må endre forskernes atferd. Vi må skrive for en norsk offentlighet og et norsk publikum! – Lars Kjell Berge

Anders Johansen, professor ved UiB, pekte likevel på at det finnes en viktig gevinst for forskere som likevel formidler. Selve språket som aktiveres når man formidle blir verdifull tanketeknologi. Historikeren og fortelleresn har utviklet kommunikasjonsbetingelser for formidlingen.
En nyttig øvelse man kan lære fre denne tradisjonen kan være å bryte vanens makt. Avstå fra ekskluderende fagsjargong. Ikke ta ting for gitt. Dette kan virke åpnende. Kanskje må man foreta andre presiseringer.

Det å henvende seg til et publikum som ikke er i den innerste sirkel kan være utviklende. Man må tvinge seg å se på saken fra en annen side. Da kan det være man ser ting man ikke så før. Kom løs fra inneforståtthet. Variasjonene som trer frem når vi går utenfor innenforståttheten blir en del av vår undersøkelsesmetode. Formidlingssituasjonene gjør at en vender på stoffet. Det er i seg selv en undersøkelse. Og burde være svært interessant for forskeren.

 

Hello world!

Hello world!

Det er fint å endelig være her!

Forskningsformidling AS har allerede hatt endel oppdrag. Vi jobber med forskere, institutter, fakulteter, høyskoler, universiteter og forskningsrådet til og med. Formidling av kunnskap er vår kjerneaktivitet og vi har spesialisert oss på digitale flater. Faktisk er vi så engasjerte i forskningsformidling at vi på fritiden driver masterbloggen.no og har utviklet det vi kaller dialogbasert forskningsformidling.

Ta kontakt om du liker det vi har gjort og tenker at nettopp du kunne hatt godt av å dra nytte av vår kompetanse til å få frem akkurat det du ønsker å få frem og ut.