Høgskolen i Østfold

Blogg: Utvikling av fagbloggen HøIT  for Avdeling for Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

Kunden ønsket å skape god kommunikasjon rundt kunnskapsproduksjon. De ønsker å utvikle direkte interaksjon med sine lesere, at leser får følelsen av en konkret og personifisert avsender. For kunden var det viktig å bidra til å bryte noen barrierer, slippe ekte kunnskapsglede frem og synliggjøre verdien i å åpne opp sin egen forskningsverden.

Det ble utviklet blogg, designet logo, det ble gjort tilpasninger til automatiske utsendelser fra MailChimp og det ble laget en publiseringsveileder. Bloggen ble laget i responsivt design, fonter, farger, annen design og teknisk utvikling har fulgt regler for universell utforming.

Forskningsformidling AS var  prosjektleder, behovskartlegger og rådgiver. Vi fant frem til en underleverandør som passet godt til prosjektet. Vi fungerte også som tolk mellom HiØ og teknisk leverandør. Oppdraget ble gjennomført med Studio Netting som underleverandør.

HøIT - fagblogg for Høgskolen i Østfold