Kilden kjønnsforskning.no

Forskningsformdling AS gjennomførte kurs i sosiale medier for Kilden kjønnsforskning.no, med evaluering av status quo og anbefalinger for videre arbeid.