Kulturrådet

Kurs: Kulturrådet har et stort kommunikasjonsbehov og en stor kontaktflate i sosiale medier. Mange som arbeider i Kulturrådet sitter på mye kunnskapsmakt og ulike verv. Hvordan ivareta delings og åpenhetsprinsippet og samtidig være lojal mot arbeidsgiver? Dette var et av dilemmaene som ble belyst. Ellers løftet vi blikket og så på tre ulike kontroversielle kunnskapsaktører og deres adferd i sosiale medier. Vi hadde også en seksjon med konkret opplæring i Facebook og Twitter for viderekomne.