Masterbloggen

Vi i Forskningsformidling AS startet masterbloggen.no i 2010.

Open science, open source og crowd sourcing er positive teknologiske trender som fører til større åpenhet, spredning av teknologi og kunnskap. Rollemodeller innefor disse bevegelsene i Norge er viktig for at vi skal kunne hevde oss som kunnskapsnasjon. Masterbloggen har holdt denne posisjonen i flere år.

Konsept, interaksjonsdesign, kommunikasjonsstrategi, forfatterguide, arbeidsflyt, publiseringsplan, PR-strategi med mer, er utviklet av oss som nå har etablert Forskningsformidling AS. Vi har skapt utrykket dialogbasert forskningsformidling som dekker den direkte formidlingsmuligheten i sosiale medier. Vi holder ofte foredrag om betydningen av disse endringene. Ta kontakt!