Line Barkved partner

Line jobber i skjæringsfeltet mellom forskning og innovasjon. Hun har lang erfaring med prosjektkoordinering og tilrettelegging og formidling av prosjektresultater og forskning til ulike brukergrupper. Av utdannelse er hun cand.scient i hydrologi og har også en master i innovasjon og entreprenørskap, og har  studert sosialt entreprenørskap. Til daglig jobber hun med miljøforskning i NIVA. Hun er styreleder i Forening for Masterformidling (MAFO) som eier masterbloggen.no, hvor hun også er redaktør og har tidligere vært utviklingsleder. Hun var medgrüner og produkt- og forretningsutvikler i MyEnergy AS som senere ble solgt til Hafslund Strøm i 2012. Brukervennlighet, tilgjengeliggjøring og anvendelse av kunnskap er viktige arbeidsområder.